Hoppa till sidans innehåll

Licensinformation klubb


Förbundsstyrelsen har beslutat att från den 1 januari 2015 ska

spelares klubb registrerat sig i Idrott Online för att spelare ska kunna lösa en licens 

* spelares klubb skaffat ett organisationsnummer

* varje enskild medlem även finns med i det medlemsregister som klubben har i Idrott Online med personnummer

Svenska Frisbeesportförbundet använder IdrottOnline både för medlems- och licensregister, för såväl grenförbundets licens som PDGA*. Försäkring ingår i den svenska licensavgiften för junior och senior. 

All medlems- och licenshantering sker i IdrottOnline och kräver att den som registrerar har administrationsrättigheter. Varje förening kan ha fler än en administratör

Administratören ska först registrera, om det inte är gjort tidigare, spelaren som medlem. För att en spelare ska kunna licensieras för klubben måste spelaren finnas med i medlemsregistret i IdrottOnline. För att kunna registrera en medlem i IdrottOnline krävs hela personnumret, 12 siffror. Utländska spelare utan svenskt personnummer kan också anslutas till medlemsregistret. 

Välj sedan den medlem som det ska ansökas för, klicka på namnet och i rutan du får upp väljer du "Aktiv i idrott”, välj sedan det eller dom grenalternativ som gäller för den spelaren (något du bara behöver göra en gång) och klicka sedan på ”Spara”, det grenalternativ som är valt kommer sedan att synas i medlemsregistret. Spelare kan ju välja att bli registrerad i mer än en gren därför kan mer än ett alternativ markeras.

Du kan även markera alla eller flera medlemmar genom att klicka i rutan till vänster om ”Typ” och sedan välja "Aktiv i idrott” och sedan följer du samma procedur som för enbart en medlem.

OBS! Från och med 2017 gäller att du som spelare ansöker om tävlingslicens för det grenförbund och vars disciplin du ska tävla i.

Exempel 1 - spelare som ska tävla i discgolf är det en tävlingslicens tillhörande Svenska Discgolförbundet som avses. Exempel 2 - spelare som ska tävla i discgolf och i allround är det två olika tävlingslicenser som behövs, en för allround och en för discgolf. 

Alla svenska tävlingslicenser administreras av förbundsskansliet för Svenska Frisbeesportförbundet.

Förbundskansliet måste godkänna licensen för att den ska synas som aktiv på www.frisbeesport.se. Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att alla licensansökningar måste gå genom IdrottOnline. Rent praktiskt kommer det att fungera så att förbundskansliet minst en gång, men normalt flera gånger per vecka, kommer att söka efter ansökta licenser. Efter att ha kollat att det inte finns några hinder godkänns licensen. Om det skulle vara extra bråttom att få licensen godkänd, skicka ett mail till This is a mailto link

Så här gör du för att ansöka om licens Licensmodul person .pdf

Spelare som vill ha tävlingslicens betalar avgiften till sin förening, 200 kronor senior eller 100 kronor junior. Samma sak gäller för PDGA-licens*, 290 kronor för Pro eller 200 kronor för Amatör. 

Klubben faktureras av förbundskansliet 4 gånger per år för det antal licenser som klubben har ansökt om. Betalning sker till berört grenförbund och på faktura framgår till vilket bankgiro. I vissa fall när spelare tävlar i mer än en gren betalas licensavgift till mer än ett grenförbund.

Licens för innevarande år ska vara godkänd i IdrottOnline innan tävlingsstart

Observera att SFF-tävlingslicens är ett måste för att delta på alla mästerskapstävlingar arrangerade av Svenska Frisbeesportförbundet genom respektive grenförbund (Svenska Discsportförbundet Allround, Svenska Discgolfförbundet och Svenska Ultimateförbundet)

Har föreningen utländska studenter så kan man som administratör lägga in dom i Idrott Online, bocka i "Utländsk medborgare" och dom är LOK-stödsberättigade

Har föreningen Prova-på medlemmar och lägger in dessa som Prova-på i sitt medlemsregister (men där krävs det fullständigt personnummer på deltagare) så är även dom LOK-stödsberättigade.

Krav finns att SFF-licens ska vara löst för spelare som vill lösa PDGA-licens via förbundskansli.

Som administratör för klubbens IdrottOnline-sida när spelare vill ha PDGA-licens se då till komplettera spelares uppgifter i IdrottOnline med dom här uppgifterna

  • e-post
  • mobilnummer
  • adress

Junioråldern skiljer sig lite mellan grenarna; för allround och ultimate gäller att du är junior till och med året du fyller 19 år, för discgolf till och med året du fyller 18 år. Krångligt, ja lite, men vi har valt att följa de regler som finns internationellt och från och med 2016 har PDGA ändrat sin åldersindelning.

På Mästerskapstävlingar finns kravet på att man ska vara medlem i föreningen man tävlar för, i "icke mästerskapstävlingar" räcker det att man har giltig licens, dvs man kan vara medlem i vilken SFF-ansluten förening som helst.

Att gå med i IdrottOnline är kostnadsfritt, allt som krävs är att man aktiverar sig, steg två att registrera medlemmar kräver, beroende på antal klubbmedlemmar, lite länge tid men när det väl är gjort åligger det klubben att varje år uppdatera medlemsregistret. Ett organisationsnummer är ett måste, ett direktiv som gått ut vid mer än ett tillfälle tidigare, och fås hos Skatteverket och kostnadsfritt.

Om spelare ansöker om licens för första gången. och gör det efter 1 oktober, gäller licensen även nästkommande verksamhetsår. Gäller oavsett om spelare är junior eller senior.

Exempel: Klubben ansöker om licens för Karl Persson 16 oktober 2016 då han har för avsikt att vara med och spela en ultimateturnering i november, Karl har aldrig varit licensierad tidigare i Svenska Frisbeesportförbundet och licensen kommer då att gälla även för hela 2017.

I licensavgiften ingår en olycksfallsförsäkring via Folksam

Försäkringsbesked

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av "RF:s Grundförsäkring" som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Spelare som löser licens medger också Svenska Frisbeesportförbundet rätten att publicera namn, ev. bild och klubbtillhörighet på SFFs hemsida.

Spelarförsäkring hos Folksam innebär att den gäller vid olycksfallsskada som uppkommer på tävlingar och träningar arrangerade av förbund/klubbar/distrikt.

Ersättning lämnas för:

- kostnader som avser vård och behandling som föreskrivs av läkare eller tandläkare i samband med olycksfallsskada

- vid skada ring 0771-960 960 och uppge vårt försäkringsnummer, K 64925, Folksam kontaktar sedan oss i Svenska Frisbeesportförbundet för att höra om spelare är/var licensierad vid skada.

- försäkring gäller även utomlands vid arrangemang som är santkionerade

-tänk på att skaffa dig det Europeiska Sjukförsäkringskortet som ger dig rätt till sjukvård i andra EU/EES-länder 

- nödvändiga och skäliga kostnader för behörig läkare, vård på sjukhus, behandling och hjälpmedel som läkare föreskrivit för skadans läkning

- behandlingskostnader hos tandläkare för tandskada som uppstått vid olycksfallstillfället, kostnader godkända i förväg av försäkringsbolaget, ersättning lämnas för behandling inom 5 år från olycksfallet

- resekostnader i samband med vård för skadan

- kläder eller andra personliga tillhörigheter som skadats vid olycksfallet

- rehabiliteringskostnader som föreskrivits av behandlande läkare. Dessa kostnader skall på förhand ha godkänts av försäkringsbolaget.

Om olyckan är framme? Gör din skadeanmälan till Folksam med en gång, och tänk på att spara kvitto mm.

* Som spelare kan du alltid lösa din PDGA licens direkt via PDGA men observera att för deltagande på svenska tävlingar behövs även en SFF-licens.

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  Grundförsäkring Grundförsäkring 2016-12-16 PDF 121 KB
  Licensmodul person Licensmodul person 2017-09-27 PDF 261 KBPostadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 36E
411 04 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: This is a mailto link