Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte för 2016


Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  1) Kallelse till extra årsmöte den 22 oktober 2016 1) Kallelse till extra årsmöte den 22 oktober 2016 2016-10-21 PDF 97 KB
  1. Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2016 23 april 2017 1. Kallelse till årsmöte för verksamhetsåret 2016 23 april 2017 2017-04-10 PDF 84 KB
  10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan SFF 2017 10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan SFF 2017 2017-03-17 PDF 62 KB
  11a. Styrelsens förslag till ekonomisk plan 2017 11a. Styrelsens förslag till ekonomisk plan 2017 2017-03-17 PDF 45 KB
  11b. SFF budget 2017 11b. SFF budget 2017 2017-03-17 PDF 76 KB
  11c. Principbeskrivning av SFF fördelningsnyckel 11c. Principbeskrivning av SFF fördelningsnyckel 2017-03-17 PDF 87 KB
  11d. Specifika förslag SFF fördelningsnyckel 2017 11d. Specifika förslag SFF fördelningsnyckel 2017 2017-03-17 PDF 51 KB
  11e. Fördelning av överskott till grenförbund 2017 11e. Fördelning av överskott till grenförbund 2017 2017-03-17 PDF 33 KB
  12. Valberedningen föreslår SFF 2017 12. Valberedningen föreslår SFF 2017 2017-03-29 PDF 57 KB
  2) Dagordning extra årsmöte 22 oktober 2016 2) Dagordning extra årsmöte 22 oktober 2016 2016-10-21 PDF 66 KB
  2. Röstlängd SFF årsmöte 8 april 2017 2. Röstlängd SFF årsmöte 8 april 2017 2017-03-17 PDF 50 KB
  3) Kompletterande yttrande från förbundstyrelsen med förslag till reviderade stadgar 3) Kompletterande yttrande från förbundstyrelsen med förslag till reviderade stadgar 2016-10-21 PDF 66 KB
  3. Föredragningslista SFF årsmöte 8 april 2017 3. Föredragningslista SFF årsmöte 8 april 2017 2017-03-17 PDF 61 KB
  4) Bilaga 1 till kompletterande yttrande - STADGEFÖRSLAG SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 4) Bilaga 1 till kompletterande yttrande - STADGEFÖRSLAG SVENSKA FRISBEESPORTFÖRBUNDET 2016-10-21 PDF 261 KB
  4. Verksamhetsberättelse SFF 2016 4. Verksamhetsberättelse SFF 2016 2017-03-17 PDF 299 KB
  5) Bilaga 2 till kompletterande yttrande - Övergripande implementeringsstrategi 5) Bilaga 2 till kompletterande yttrande - Övergripande implementeringsstrategi 2016-10-21 PDF 92 KB
  5. Årsredovisning och revisorns revisionsberättelse SFF 2016 5. Årsredovisning och revisorns revisionsberättelse SFF 2016 2017-04-25 PDF 176 KB
  6) Motion från Kockums Ultimate Team angående omorganisation av SFF 6) Motion från Kockums Ultimate Team angående omorganisation av SFF 2016-10-21 PDF 74 KB
  6. Verksamhetsrevisorns granskningsrapport SFF 2016 6. Verksamhetsrevisorns granskningsrapport SFF 2016 2017-03-17 PDF 71 KB
  7) Stadgeförslag MED ÄNDRINGAR MARKERADE 7) Stadgeförslag MED ÄNDRINGAR MARKERADE 2016-10-21 PDF 265 KB
  7. Styrelsens förslag till stadgeändringar SFF årsmöte 8 april 2017 7. Styrelsens förslag till stadgeändringar SFF årsmöte 8 april 2017 2017-03-17 PDF 93 KB
  8. Motion 2017-1 Prispallen - med styrelsens utlåtande 8. Motion 2017-1 Prispallen - med styrelsens utlåtande 2017-03-17 PDF 63 KB
  9. Motion 2017-2 Styrelseposter - med styrelsens utlåtande 9. Motion 2017-2 Styrelseposter - med styrelsens utlåtande 2017-03-17 PDF 60 KB
  Begäran om extra årsmöte 160831 Begäran om extra årsmöte 160831 2016-09-24 PDF 572 KB
  Begäran om extra årsmöte 160831 Begäran om extra årsmöte 160831 2016-10-22 PDF 572 KB
  Dagordning extra årsmöte 2016 Dagordning extra årsmöte 2016 2016-06-07 PDF 56 KB
  Dagordning årsmöte 2016 Dagordning årsmöte 2016 2016-06-07 PDF 62 KB
  Förbundsstyrelsens yttrande ang inkommen begäran 160831 om extra årsmöte Förbundsstyrelsens yttrande ang inkommen begäran 160831 om extra årsmöte 2016-09-24 PDF 85 KB
  Förbundsstyrelsens yttrande ang inkommen begäran 160831 om extra årsmöte Förbundsstyrelsens yttrande ang inkommen begäran 160831 om extra årsmöte 2016-10-22 PDF 85 KB
  Förslag nya stadgar Svenska Frisbeesportförbundet utifrån RFs stadgemall Förslag nya stadgar Svenska Frisbeesportförbundet utifrån RFs stadgemall 2016-09-24 PDF 257 KB
  Förslag nya stadgar Svenska Frisbeesportförbundet utifrån RFs stadgemall[1] Förslag nya stadgar Svenska Frisbeesportförbundet utifrån RFs stadgemall[1] 2016-09-24 PDF 257 KB
  Kallelse extra årsmöte 2016 Kallelse extra årsmöte 2016 2016-06-07 PDF 88 KB
  Motion angående omorganisation av SFF Motion angående omorganisation av SFF 2016-10-06 PDF 75 KB
  Motion angående omorganisation av SFF slutlig Motion angående omorganisation av SFF slutlig 2016-10-07 PDF 74 KB
  Protokoll extra årsmöte 11 maj 2016 Protokoll extra årsmöte 11 maj 2016 2016-06-07 PDF 243 KB
  Protokoll förbundsmöte 23 april 2017 Protokoll förbundsmöte 23 april 2017 2017-05-31 PDF 474 KB
  Protokoll årsmöte 2016 Protokoll årsmöte 2016 2016-06-07 PDF 134 KB
  Remiss nya stadgar - Sammanhållning genom paraplyförbund Remiss nya stadgar - Sammanhållning genom paraplyförbund 2016-09-24 PDF 83 KB
  Remiss nya stadgar - Sammanhållning genom paraplyförbund[7] Remiss nya stadgar - Sammanhållning genom paraplyförbund[7] 2016-09-24 PDF 83 KB
  Remissvar från Stockholm Ultimate 29 sept_med styrelsens yttrande 3 okt[4] Remissvar från Stockholm Ultimate 29 sept_med styrelsens yttrande 3 okt[4] 2016-10-04 PDF 83 KB
  Remissvar från Uppsala FDK 2016 Remissvar från Uppsala FDK 2016 2016-10-06 PDF 39 KB
  Remissvar KFUM Linköping Frisbeesektionen 6 oktober 2016 Remissvar KFUM Linköping Frisbeesektionen 6 oktober 2016 2016-10-06 PDF 53 KB
  Styrelsens_kommentarer_3okt_på_Vi-står-kvar-på-barrikaden[2] Styrelsens_kommentarer_3okt_på_Vi-står-kvar-på-barrikaden[2] 2016-10-04 PDF 92 KB
  Valberedningen förslag extra årsmöte 22 oktober 2016 Valberedningen förslag extra årsmöte 22 oktober 2016 2016-10-22 PDF 206 KBPostadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Cowork/Telegrafhuset, Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: kansliet@frisbeespor...