Hoppa till sidans innehåll

Fysprofil


Fysprofil allroundspelare på elitnivå

Målsättning 

Att genom en fysprofil skapa en röd tråd som är genomgående från nybörjare till landslag.

Att säkerställa de biomekaniska och fysiska krav en allroundspelare på olika nivåer står inför. 

Att genom en fysprofil skapa en så säker och välmotiverad träningsform som möjligt för att öka prestationen och förebygga skador. 

Att genom en fysprofil skapa en etisk väl utförd modell som är försvarbar gentemot aktiva, ledare, idrottsmedicinskt ansvariga, anhöriga till de aktiva samt media. 

Syfte 

Syftet med denna fysprofil är att förbättra prestationen och att arbeta skadeförebyggande från nybörjare till elit, samt att se till att de aktiva tränar optimalt för att stå emot de biomekaniska och fysiska belastningar en allroundspelare på elitnivå utsätts för. 

Kravprofil 

Kraven på en elitspelare i allround-frisbee i Sverige måste vara höga då den ställer högst krav på utövaren av alla frisbeegrenar. Därför utformas en krav och fysprofil av hög standard vid kravsättning där samtliga fysiska moment i allround-frisbee inkluderas i testen. Spelarna skall för godkännande av genomförandet genomgå en hälsoundersökning med anamnes, neurologisk status, ortopediska tester samt blodtrycksmätning och puls. Efter det skall spelarna svara på en svarsenkät för att på förhand se om några andra yttre/inre faktorer kan påverka spelarnas testresultat eller omöjliggöra ett testförfarande (se bilaga 1,2). Tydliga instruktioner ges till spelarna inför varje test då validiteten och reliabiliteten skall vara så bra som möjligt. Testerna är utformade så att de skall kunna genomföras vartsomhelst i Sverige utan dyr och komplicerad utrustning med en enkel manual som tränaren skall delges . Då allroundens prestationskrav är oerhört komplexa utgår testerna ifrån den grundmotorik och styrka som krävs för dessa krav, och inte från slutresultatet som senare kommer automatiskt eftersom spelarna kan tillgodogöra sig tränarnas teknik och fysträning mer optimalt. Spelarna skall därför förberedas på de krav som ställs fyiskt, mentalt och biomekaniskt för att prestera maximalt i varje gren. Fysprofilen är skriven så att idrottsmedicinare lätt kan sätta sig in i sporten samt att tränare och aktiva i stora drag förstår vad övningarna går ut på. Bilder och praktiska moment skall läggas till under tränarutbildningarna i fysprofilen för tydligare förståelse och bättre reliabilitet och validitet. 

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
  SFF Fysprofil Allround SFF Fysprofil Allround 2016-06-07 PDF 622 KBPostadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 36E
411 04 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: This is a mailto link