Hoppa till sidans innehåll

PDGA-sanktionering


Mer eller mindre samtliga elitspelare i Sverige idag är PDGA-medlemmar och det finns därför flera fördelar med att PDGA-sanktionera tävlingar. Alla tävlingar som PDGA-sanktioneras (och där resultaten efter tävlingen rapporteras till PDGA) arkiveras och presenteras på PDGA:s hemsida.

Förutom att tävlingsresultatet arkiveras på PDGA innehåller alla PDGA-resultat något som kallas för rating. Alla PDGA-anslutna spelare får PDGA-rating för alla rundor de spelar på PDGA-sanktionerade tävlingar, ratingen är ett mått på hur bra rundan är och är ett sätt att jämföra spelarnas prestationer.

Innan tävlingen

Tävlingar sanktioneras genom att skicka ett mail till This is a mailto link. mailet ska innehålla följande information:
 1. Tävlingens namn
 2. Stad tävlingen spelas i
 3. Pro eller Amatör
  Ange:
   - Pro/Am, om både pro- och amatörklasser finns
   - Pro, om endast pro-klasser finns
   - Am, om endast amatörklasser finns.
 4. Start- och slutdatum för tävlingen
 5. Singel/Pargolf
  Ange om tävlingen avser singel- eller pargolf.
 6. Kontaktuppgifter till tävlingen, ange:
  - Telefonnummer till kontaktperson
  - Epostadress
  - Hemsida (om det finns)
 7. Tournament Director (TD), ange:
  - Namn på TD
  - PDGA-nummer
  - Epostadress
  - Telefonnummer
  Om ni har en assisterande TD, ange då samma uppgifter för denna.
  Samtliga TD måste ha aktivt medlemskap i PDGA och vara certifierade.
SFF-kansliet kommer använda denna information för att dels sanktionera tävlingen på:
Anmälningsavgiften för tävlingen betalas till förbundet — bankgiro 5716-3214, betalningsmottagaren är Svenska Frisbeesportförbundet — det räcker att i betalningen ange vilken tävling som avses.Det är bra att sanktionera tävlingen så fort som möjligt så tävlingen hinner synas i god tid i PDGA:s tävlingskalender. Tänk på att många spelare planerar sina tävlingar och resor långt i förväg så det är positivt ju tidigare tävlingen finns registrerad.

Under tävlingen

Att registrera resultaten från rundorna på PDGA under tävlingen är inte nödvändigt, men då det är positivt att publicera tävlingsresultaten online snarast innebär det väldigt lite merjobb att även/istället resultatrapportera på PDGA. Om ni resultatrapporterar på PDGA kommer rundornas resultat även få en preliminär PDGA-rating vilket uppskattas av många spelare.

Att sköta resultathanteringen i ett kalkylprogram som Excel är en god idé. Dels kan Excel spara ner resultaten som html (om ni vill publicera eller arkivera resultaten internt), och dels kan ni med ett rätt skapat Excelark väldigt lätt överföra resultaten till PDGA.

När ni skapar ert Excelark, se då till att följande kolumner finns med:

 • PDGA-nummer
 • förnamn
 • efternamn
 • klass
 • runda (en kolumn per runda/final)
 • prispengar (i USD)

Notera att för- och efternamn är två skilda kolumner. Ni kan ha fler kolumner att ni vill, men lägg då dessa kolumner efter ovanstående kolumner för om ni har ovanstående kolumner bredvid varandra räcker det att markera dessa kolumner i Excel, kopiera dem, och klistra in i PDGA. Det kommer då ta max 1 minut att resultatuppdatera på PDGA.

Spelarklasser

Spelarklasserna förkortas med tre bokstäver, här följer de vanligaste:

Pro-klasser
MPO Pro Open Denna klass är öppen för alla, men oftast spelar här herrar
MPM Pro Master Herrar > 40 år (räknas fr o m det år spelaren fyllt 40)
MPG Pro Grandmaster Herrar > 50 år
FPO Female Pro Open Damer
FPM Female Pro Master Damer > 40 år
Amatörklasser
MA1 Advanced Herrar med PDGA:s amatörlicens
MA2 Intermediate Nybörjarherrar med PDGA:s amatörlicens
FA1 Advanced Women Damer med PDGA:s amatörlicens
FA2 Recreational Women Nybörjardamer med PDGA:s amatörlicens
Juniorklasser
MJ1 Youth Boys

Pojkar yngre än 18 år

MJ2 Junior Boys

Pojkar yngre än 15 år

MJ3 Junior Boys

Pojkar yngre än 12 år

FJ1 Youth Girls

Flickor yngre än 18 år

FJ2 Junior Girls

Flickor yngre än 15 år

FJ3 Junior Girls

Flickor yngre än 12 år


Registrering av resultat på PDGA

Logga på PDGA med ditt lösenord. Klicka på Upload i menyn och kopiera in resultaten från Excel. Därefter sätter du rubriker på kolumnerna på ditt Excelark och resultaten laddas upp.

Om du får får felmeddelandet:

"The 'PDGANum' field can only contain positive numeric values."

har du med stor sannolikhet ett felaktigt tecken i kolumnen med PDGA-nummer, det vanligaste är att någon av spelarna som inte har ett PDGA-nummer har ett mellanslag i denna kolumen, det ska här vara helt tomt om spelaren saknar PDGA-nummer.

Klicka sen på knappen "Add Layout" för att registrera en course layout för varje slinga ni spelat (oftast en slinga för rundorna och därefter en annan slinga för semifinal/final).

Klicka sen på Ratings och därefter på Finals. Här vill du byta till finalslingan för finalspel (om finalslingan är annorlunda), om du inte ändrar detta kommer resultaten bli konstiga. Anvisningar för hur du korrigerar felaktig parsättning.

Kanske har 18-hålsslingan ett banpar på 54 medan niohålsslingan i finalen har par 27. Om du inte ändrar slingan för finalspelet kommer spelare som spelat denna på 30 kast (+3) listas som att de gått på -24, vilket gör totalställningen aningen missvisande.

Efter tävlingen

Efter evenemanget ska tävlingen rapporteras mer i detalj, detta gör du med en TD-rapport (PDGA TD Report form) och även detta finner du på pdga-europe.com. Ladda inte ner TD-rapporten från www.pdga.com, denna är avsedd för amerikanska tävlingar och fungerar illa i Europa.

Tävlingar som är B- och C-tier har en månad på sig att lämna in en komplett TD-rapport, men vänta inte för länge. Om du väntar riskerar du att missa nästa rating-uppdatering på PDGA och spelarna kommer få vänta någon månad extra innan de kan tillgodogöra sig ratingen från er tävling.

www.pdga.com/faq/ratings/when-updated kan de se när nästa rating-uppdatering äger rum.

 

Prisstege

En prisstege kan vara svår att utforma och här är det en fördel att ta hjälp av ett kalkylprogram som Excel. Ladda ner dokumentet PDGA-prisstege, detta dokument innehåller prisstegar för klasserna:

 • open
 • dam
 • master
 • grandmaster

Om du beöver fler klasser kan du återanvända någon av dessa fyra klasser. Klasserna skiljer sig inte åt utan prisstegen utformas på samma sätt för alla klasser.

Fyll i de gula fälten i PDGA-prisstegen:

1. Ange antal deltagare i klassen.
2. Ange anmälningsavgiften.
3. Ange hur stor andel av anmälningsavgiften du vill ska användas till prispengar (till exempel 90 %)
4. Ange hur stor andel av spelarna som ska få prispengar (till exempel 33 %)

Nu kommer prisstegen automatiskt genereras i kolumnen "belopp". Denna prisstege tar inte hänsyn till delade placeringar, utan delade placeringar och avrundning av belopp gör du själv i kolumnen "manuell".

Om ni till exempel ska betala ut prispengar till sex spelare och fjärdeplatsen delades av två spelare kan prisstegen utformas på följande sätt:

  belopp manuell
1. 1 069 kr 1 100 kr
2. 745 kr 750 kr
3. 502 kr 500 kr
4. 389 kr 350 kr
4. 308 kr 350 kr
6. 227 kr 200 kr

 


TD-rapporten

Den första fliken i rapporten — Instructions — innehåller anvisningar för hur rapporten ska fyllas och under avsnittet Reporting to PDGA hittar du de epostadresser som den färdigställda TD-rapporten ska skickas till.

Även TD-rapporten är lättare att fylla i om du nyttjade de ovan nämnda kolumnerna i ditt Excelark, du kan då klistra in resultaten i detta ark och slipper dubbelarbete. I TD-rapporten ser du vilka trebokstavskombinationer som nyttjas för att representera de olika klasserna som open (MPO), dam (FPO), osv — samma förkortningar används när du resultatrapporterar med PDGA online.

Fylla i TD-rapporten

 1. Scores-fliken
  Börja med att att fylla i resultaten inklusive prispengar, som valuta väljer du SEK.
  Klistra först in kolumnerna:
  - Place (placering)
  - First Name
  - Last Name
  - PDGA (PDGA-nummer)
  - Rd1 till Rd5 (rundresultaten)

  Därefter väljer du klasstillhörigheten DivCode för varje spelare. Det går även att klistra in denna kolumn med detta får då göras separat, du kan inte klistra in denna tillsammans med övriga kolumner.

  Till sist klistrar du in kolumnen Cash/Local, detta är prispengarna i SEK.

 2. Cover-fliken
  Fyll i anmälningsavgiften för de klasser som deltog i tävlingen (uppe till vänster). Därefter ska du fylla i de gula fälten på högersidan. Som Currency väljer du SEK. Surfa till Google Convert SEK till USD (eller till någon annan sajt som hanterar växelkurser, till exempel x-rates.com eller forex.se). Ange detta värde (ca 0,15) på Enter Conversion Rate i TD-rapporten.

  Fyll sen i de resterande gula fälten: Date, Tier (C/XC), staden tävlingen spelades i, TD-uppgifter, och värdet på juinor- och amatör-priserna.

 3. Event Info-fliken
  Till sist har vi fliken Event Info där du fyller i information om banan och tävlingen, det är denna information som ligger till grund för den slutgiltiga rating deltagarna får.

  Om du för musen över kolumnrubrikerna får du hjälp kring vad som ska fyllas i. Innan du fyller i detta bör er det bra om er bana finns registrerad i PDGA course directory, bannamnet i TD-rapporten ska då överensstämma helt med namnet i i PDGA course directory. Fördelen med detta är att samtliga tävlingar som spelas på banan sparas och över tiden ger detta ett mått på hur svår banan är.

  Course Layouts
  Efter Layout Code A: Ange namnet på er bana (namnet som finns i PDGA course directory)
  Som Specific Layout/Configuration Name anger du "Rounds".
  I kolumnen Number of Holes anger du hur många hål rundorna spelades över och hur många av dessa hål som var permanenta (Perm) eller temporära (Temp). Därtill anger du hur lång totallängden är för hålen (Length) och skriver M (Meas) om hållängderna är uppmätta eller skriver E (Est) om de är uppskattade.

  När du har registrerat de slingor som spelats och vilka klasser som spelade slingorna följer några lättförstådda frågor. Du ska till exempel ange om placeringar avgjorts med särspel — tänk på att förstaplatsen i PDGA-sanktionerade tävlingar aldrig får delas, om förstaplatsen är delad efter finalen måste särspel spelas för att kora en vinnare.

  Rubriken Conditions är också relevant — om det har blåst mycket på någon av rundorna ska du ange detta. Rating-systemet på PDGA kommer då att särbehandla de olika rundorna och inte jämföra dem med varandra.

  Glöm inte punkt 8 längst ner, skriv in ditt namn och dagens datum.

När du fyllt i TD-rapporten skickar du denna till förbundskansliet som arkiverar den och skickar den vidare till PDGA.

 

Pargolftävlingar

Att resultatrapportera pargolftävlingar är lite annorlunda. De enskilda spelarna får inte rating för rundorna med det finns ändå flera fördelar med att rapportera rundorna till PDGA. Dels får vi ett mått att jämföra de olika rundorna med, men vi får även alla resultat samlade på alla ställen

 

Om du ska resultatrapportera en pargolftävling: läs http://www.pdga.com/files/documents/PDGA_Sanctioned_Doubles_Events_-_Formatting.pdf.

Uppdaterad: 29 JUL 2016 15:38 Skribent: Jonas Grundén

Postadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Cowork/Telegrafhuset, Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: kansliet@frisbeespor...