Hoppa till sidans innehåll

Att starta en förening


Att starta en förening

Kan beskrivas i några enkla steg

"Ett gäng som alla vill kasta/spela frisbee och bestämmer sig för att starta en klubb/förening"

En förening ansluts inte direkt till Riksidrottsförbundet (RF) utan ansöker om medlemskap i ett eller flera av RF:s medlemsförbund, specialidrottsförbund (SF). 

Från den 1 januari 2014 sker ansökan om medlemsskap i SF samt namnändring av förening på ett digitalt ansökningsformulär via IdrottOnline.

Steg för steg

1/ Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Kallelsen utfärdas av de/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet ska protokoll skrivas och en närvarolista bör upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista (dagordning) och även ett förslag till stadgar. Bäst är att använda sig av RF:s redan färdiga normalstadgar för idrottsförening.

Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

  1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av protokollsekreterare
  4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  5. Fastställande av föredragningslista för mötet
  6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
  7. Fastställande av stadgar för föreningen
  8. Fastställande av namn på föreningen
  9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

Protokoll från mötet ska sedan signeras av ordförande och en justerare.

2/ Ansök om ett organisationsnummer via Skatteverkets hemsida, när det är klart och ni har fått ert organisationsnummer organisationsnummer (kan ibland ta upp till 3 veckor ) gå vidare till steg 3.

3/ På RF:s hemsida finns den digitala länken som ni använder för att göra själva ansökan, en ansökan där ni ska bifoga signerat protokoll från bildandemöte och stadgar. 

Så snart ansökan är gjord hamnar den hos Svenska Frisbeesportförbundet SFF), en ansökan som ska godkännas i tur och ordning av:

- Det grenförbund (GF) som föreningen kommer att tillhöra, oftast enbart ett GF då föreningen troligen bara spelar en disciplin men har man för avsikt att spela mer än en gren så är det fler GF som ska godkänna. De olia GF som finns är Svenska Discsportförbudnet Allround (SDFA), Svenska Discgolfförbundet (SDGF) och Svenska Ultimateförbudnet (SUF).

- SFF

- RF

Godkännande av de 3 "instanserna" går oftast ganska fort och sedan är ni en förening med ett tillhörande föreningsnummer som ni får av RF.

Obligatoriskt organisationsnummer

RF-stämman 2009 beslutade att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. 

Varför bilda en idrottsförening?
En idrottsförening är en samling människor som i organiserad form bedriver idrott. Självklart kan man bedriva idrott utan att en förening måste bildas. Många gånger uppkommer dock en önskan att bilda en ny idrottsförening. Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarsåtagande.

Det uppkommer både ett administrativt och ett organisatoriskt ansvarsfullt åtagande som många gånger kan kännas både tråkigt och arbetsamt. Tänk därför först noga igenom varför ni önskar bilda en idrottsförening.

Hur många måste vi vara?
Något minsta antal personer som måste vara med vid bildandet av en förening finns inte fastlagt. För bildandet av en ekonomisk förening räcker det med tre personer, varför det kan antas att tre personer också är tillräckligt för att bilda en ideell förening.

Var behöver vi vända oss?

Vid bildandet kan man vända sig till RF:s distriktsidrottsförbund (DF) för att få hjälp och råd. Det kan även vara lämpligt att kontakta det specialidrottsförbund (SF) som man vill söka medlemskap i.

För att den idrottsliga verksamheten ska komma igång krävs ofta en kontakt med kommunens fritidsförvaltning eller motsvarande. Det kan gälla frågor om lokalupplåtelse, bidrag med mera. Även inför dessa kontakter kan ett samtal med DF vara bra.

Behöver föreningen registreras?
En ideell förening behöver inte registreras, och behöver generellt sett inte heller organisationsnummer. Men om föreningen önskar bli medlem i specialidrottsförbund (SF) inom RF gäller numera att den måste ha ett organisationsnummer. 

När föreningen ansökt om och fått medlemskap i SF tilldelas föreningen även ett idrottsinternt föreningsnummer som är unikt för föreningen inom RF. Föreningsnummret, som är fyr- eller femsiffrigt, används i kontakter inom idrottsrörelsen.

Måste föreningen vara ansluten till RF?
En idrottsförening behöver inte vara ansluten till RF. Det har dock visat sig att det finns ett flertal indirekta fördelar med att vara medlem i förbund inom RF. Många kommuner har till exempel det som villkor för sin bidragsgivning med mera.

Vad kostar det - hur/var får man bidrag?
Medlemsavgiften bestäms av SFF och GF vid förbundsmöte (årsmöte) och kan variera både i storlek och beräkningssätt. RF har ingen medlemsavgift. Föreningar anslutna inom RF har rätt till det statliga lokala aktivitetstödet (LOK-stöd). Information om detta kan fås av DF. I övrigt utgår inga bidrag från centrala medel, utan den stora bidragsgivaren till det lokala föreningslivet är kommunen. Information om de kommunala bidragen erhålls från DF eller direkt från kommunen.

Uppdaterad: 09 JAN 2020 10:34 Skribent: Peter Lundmark
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 36E
411 04 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: This is a mailto link