Hoppa till sidans innehåll

Danne tänker högt

27 APR 2011 12:17
Minnen från framtiden
  • Skapad: 27 APR 2011 12:17

Danne tänker högt:

Minnen från framtiden

2011-04-24

Dan Engström, ordförande 2011

http://twitter.com/SweFrisbee

I den förra krönikan skrev jag om begreppet For the players, By the player och försökte förklara vad jag menar med det. Nu har vi haft ett första möte med ungefär hälften av styrelsen och utskotten och pratat ihop oss om hur vi borde jobba, utifrån det begreppet, och jag vill gärna ge er några ord om vad som sades. Vi tycker att det är en tydlig förändring på gång här. Kort sammanfattning: vi som är förtroendevalda skall inspirera och gör det lätt att ta initiativ, så att det är engagemanget som styr vad som händer i vårt förbund. Det tog det en helg att komma fram till. Frågor på det?

Låt mig tänka högt en stund igen så skall vi se om ni håller med oss. Två viktiga och nödvändiga förutsättningar för vår idrott är att den måste vara tillgänglig och skapa inspiration. Exempel: Det skall finnas en discgolfbana i närheten av min skola där folk spelar och ser ut att ha kul, annars börjar jag nog inte lira själv. Det är våra ledare på lokal nivå som kan åstadkomma den banan. Dessa ledare är ofta också spelare och vårt intryck är att ni vill ägna er tid åt exakt de saker som är viktiga för er, inte åt en mängd bisaker. Det mesta som ni verkligen bryr er om händer i era klubbar, på era banor, på de tävlingar ni arrangerar och åker på. Om ni har behov av en tränarutbildning i ultimate vill ni inte nödvändigtvis sitta i utbildningsutskottet, men ni kan tänka er att dra i just en tränarutbildning, just nu. Det är precis det som vi som är förtroendevalda skall bejaka. Vår uppgift att underlätta för alla som vill skapa och driva sådana avgränsade uppgifter. Det är där vi skall lägga vår kraft och fokus – på ert engagemang. Vi skall inte ge direktiv eller skriva långa visioner för er verksamhet. Vi skall inte heller göra jobbet åt er; bara underlätta så långt vi kan. Låter det som självklarheter så långt?

Ofta blir kanske inte den där uppgiften av eftersom den kan kännas svår att greppa, men kanske kan vi underlätta för er att bygga en sexhålsbana i den där outnyttjade skolparken. Projekten kan initieras av individer, klubbar, utskott eller förbundsstyrelsen. Det skall finnas ett skyddsnät från förbundsorganisationen så att man inte är utelämnad till sig själv. Drivkraften skall dock i största möjliga mån komma från er. Den som vill ha något gjort skall få hjälp att göra det men får själv ansvarar för att arbetet blir gjort. For the Players, By the Players.

För att sådana initiativ skall hända och ge avtryck på riktigt bör förbundsstyrelsen utnyttja de möjligheter man har att stötta de som kan tänka sig att driva projekt. Vi tror att det skulle underlätta för er att genomföra de projekt ni behöver om vi förbereder olika återkommande projekt. Vi skall sammanställa checklistor och saker att tänka på när man arrangerar en ultimatetävling, startar en klubb eller anlägger en discgolfbana. Utskotten har just börjat identifiera och utveckla de mest centrala stödpaketen vi tror att ni kan använda. I vissa fall har vi mycket arbete att göra, i andra fall har vi redan kommit långt. Det ligger också nära till hands att tänka sig en fortsättning av Fler Ger Mer i form av en deltidsanställd mentor/stöd till projektledare. Det skulle vara någon att ringa till, eller ännu hellre – någon som ringer till er.

Låt oss ta ett exempel. Rekrytering inom ultimate är en fråga som vårt förbund måste ta på största allvar, och en del av vårt möte fokuserade på hur vi kan arbeta med paket för att stötta den. Vi tror nu att vi har en handlingsplan som är både innovativ och genomförbar. Tidigare har många av oss gjort skolinstruktioner med ambitionen att det skall leda till fler spelare på klubbträningarna. Vi tror att klubbar istället kan göra skolinstruktioner på flera skolor samtidigt, arrangera skol-DM och sedan bjuda in lagen till Kung Bore och JSM. Därefter har ni ett par kompisgäng som bildar stommen till nästa generation spelare i er klubb. Det som saknas är paketerat stöd till skolinstruktioner och till arrangerandet av skol-DM. Dessa paket skall ge goda råd och tips i skriven form och/eller som en instruktion till de av era spelare som skall ut i skolorna. På samma sätt prioriterar ultimateutskottet paketering av City League som är inriktat på vuxna. Discgolfutskottet arbetar exempelvis med etableringen av sexhålsbanor.

Om ni arbetar tillsammans med SISU har ni dessutom förtjänat de pengar som finns tillgängliga för denna typ av klubbutveckling. Precis det har vi ju faktiskt arbetat med under ett par år i projektet Fler Ger Mer. Gör vi ett liknande upplägg skulle det kunna finnas en person på kansliet vars uppgift det är att ha koll på vilka projekt som pågår, vem man kan ringa till i olika frågor och vad som varit framgångsrikt i andra projekt. Idrottslyftet avslutas nu i juni, och därmed avslutas vår möjlighet till finansiering av denna typ av tjänst. Regeringen uttalade en ambition att behålla denna satsning på ungdomsidrotten, men har ännu inte utlovat något, varken summor eller vad Riksidrottsförbundet kan tillåta oss att göra med sådana pengar. Nå, det går ju att bygga mentorsrollen runt ideellt arbete också, kring flera personer med god kunskap inom sin gren. Vi lär få tillfälle att återkomma i denna fråga.

For the Players, By the Players börjar ta form tycker jag. Håller ni med?

Skribent: Peter Lundmark

Postadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 36E
411 04 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: kansliet@frisbeespor...