Hoppa till sidans innehåll

Fysprofil


Fysprofil för discgolfspelare på elitnivå

Målsättning 

Att genom en fysprofil skapa en röd tråd som är genomgående från nybörjare till landslag. 

Att säkerställa de biomekaniska och fysiska krav en discgolfare på olika nivåer står inför. 

Att genom en fysprofil skapa en så säker och välmotiverad träningsform som möjligt för att öka prestationen och förebygga skador. 

Att genom en fysprofil skapa en etisk väl utförd modell som är försvarbar gentemot aktiva, ledare, idrottsmedicinskt ansvariga, anhöriga till de aktiva samt media. 

Syfte 

Syftet med denna fysprofil är att förbättra prestationen och att arbeta skadeförebyggande från nybörjare till elit, samt att se till att de aktiva tränar optimalt för att stå emot de biomekaniska och fysiska belastningar en discgolfare på elitnivå utsätts för. 

Tillvägagångssätt 

Totalt testades 4 st elitspelare (2 herr och 2 dam) på elitnivå (landslag) i discgolf. De var samtliga av Svenska Frisbeesportförbundet uttagna till de tester som utgör grunden för discgolfens fysprofil. Samtliga spelare var för godkännande av genomförandet tvungna att genomgå en hälsoundersökning med anamnes, neurologisk status, ortopediska tester samt blodtrycksmätning och puls. Efter det tillgavs spelarna en svarsenkät de fyllde i för att på förhand se om några andra yttre/inre faktorer skulle kunna påverka spelarnas testresultat eller omöjliggöra ett testförfarande (se bilaga 1,2). Tydliga instruktioner gavs till spelarna inför varje test då validiteten och reliabiliteten skall vara så bra som möjligt. Testerna utfördes på Bosön i Stockholm av idrottsmedicinskt kunnig personal, i de olika moment en discgolfare på landslagsnivå i Sverige enligt fysprofilen bör klara av. 

Titel Uppladdad Filtyp Storlek
SFF Fysprofil Discgolf SFF Fysprofil Discgolf SFF Fysprofil Discgolf 2016-06-07 PDF 637 KB
 
 
 

SDGF

Postadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Gullbergs Strandgata 36D
411 04 Göteborg

Besöksadress:
Gullbergs Strandgata 36E
411 04 Göteborg

Kontakt:
Tel: +46 709 26 59 27
E-post: This is a mailto link